Whitecap Teak Four-Rod Storage Rack - Pair [60612]

Teak Four-Rod Storage Rack

  • 15-1/2"L x 2-7/8"H x 3/4"D
  • Sold in pairs

Get on the list